Om brottslighet

Det finns en folkgrupp i detta land som står för den största delen av all brottslighet. Det är statistiskt belagt att individer i denna grupp begår de flesta våldsbrott, rån, mord och våldtäkter men även ekobrott, miljöbrott mm. Trots att det allmänt känt att det nästan är enbart dessa individer som står för all skottlossning med dödlig utgång tillåts de ha skjutvapen, de får gifta sig och ha relationer trots att det dessa personer som står för nästan allt sexköp, och allt våld i nära relationer, även sådant med dödlig utgång. Trots att det är väldokumenterat att det är inom denna grupp som de största problemen med missbruk finns, tillåts de ha barn, inneha körkort, ta läkarlicens etc. Fast det är nästan enbart personer ur denna grupp som ägnar sig åt barnporr och pedofili tillåts de skaffa barn till världen. Trots att nästan alla våldtäkter utomhus utförs av personer ur denna folkgrupp får de gå fritt omkring på våra gator. Fast de ägnar sig åt bedrägerier, svindel mm tillåts de öppna företag, inneha höga poster inom bolag, politik och utöva makt över andra människor.

Ändå – och det är anmärkningsvärt – ställer sig inte de personer som är laglydiga inom samma grupp (vilka är den största andelen) upp och högljutt fördömer eller visar sin avsky mot dessa vidriga element som förstör gruppens rykte. Aldrig har man hört talas om att de utesluter dem ur gemenskapen. Istället är man lojal mot dem inom gruppen, och de stryks dessutom medhårs av såväl myndigheter, lagstiftning, ekonomisk struktur och resten av befolkningen. Tvärtom är det faktiskt så att denna folkgrupp gynnas på andras bekostnad. Men det är det ingen annan ur gruppen som tar avstånd från.

Det finns inget register upprättat över denna grupp som helhet, men om jag vore rikspolischef skulle jag begära att alla enheter i landet gjorde en kartläggning över denna kriminellt belastade och riskbenägna grupp: över namn, ålder, bostadsort, släktskap, bakgrund, familjesituation, arbetssituation på alla MÄN i Sverige.